12 de juny, Assemblea del Secretariat

25/05/2018
Convoquem les entitats associades el proper dimarts 12 de juny a l'assemblea general ordinària.

Des del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta es convoca les entitats a l'Assemblea General Ordinària que se celebrarà el dia 12 de juny del 2018 a les 19 h en convocatòria única a la Sala d’actes del Centre Cívic Cotxeres de Sants amb el següent:


ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'Assemblea General Ordinària celebrada el dia 20 de juny del 2017.
2. Informe de gestió de l'any 2017, torn de paraules i aprovació, si s'escau.
3. Informe de les Comissions.
4. Admissió de nous col·lectius.
5. Baixa d'entitats.
6. Pla de treball de l’any 2018, torn obert de paraules i aprovació, si s’escau.
7. Presentació de candidatures i elecció de la nova Comissió Executiva.
8. Torn obert de paraules.

En acabar-se l'assemblea general ordinària se servirà un petit refrigeri a les persones assistents.