Coral Sant Medir

BREU HISTÒRIA DE LA CORAL

L’any 1956 la Coral Sant Medir sorgeix, com moltes altres, dels animadors musicals de les celebracions litúrgiques i, en el cas d’aquesta coral, en el sí de la Parròquia de Sant Medir, al barri de la Bordeta de Barcelona, una parròquia que ja des dels seus inicis es coneixia, a tota la ciutat i el seu entorn humà, com a nucli avançat en la pràctica de la convivència basada en la tolerància, l’obertura, la cultura, la justícia, l’amistat i el servei al país. Des d’aquells inicis que la Coral Sant Medir sempre ha treballat tot fomentant una part molt important de la cultura popular i tradicional catalana com és el cant coral.

Des de l’any 2008, amb la incorporació de noves veus – tres grups infantils (petits, mitjans i grans) i un cor de noies – juntament amb el cor dels adults, configura l’actual Coral Sant Medir. La Ma. Mercè Viña i en Ramon Beltran, assumeixen la responsabilitat tècnica de tota la Coral com equip de direcció de forma integral.


LA FINALITAT I ELS OBJECTIUS

Volem remarcar el vessant comunicatiu i participatiu del cant coral i el seu caràcter integrador, tant en l’aspecte cultural com en el social i de relació interpersonal i també volem manifestar el dret de tota persona que viu a Catalunya, de qualsevol edat i condició, a fruir del cant coral, a conèixer el ric i variat patrimoni del nostre cant coral i a tenir al seu abast un ampli, variat i adequat repertori.

Com entitat que pertany a la FCEC (Federació Catalana d’Entitats Corals) i al CJC (Cors Juvenils de Catalunya), a més de ser presents en el món cultural de Catalunya, també, en aquest sentit, manifestem el compromís de promoure’n la difusió exterior, tant pel que fa a la diversitat del nostre patrimoni, com a la vitalitat de l’actuació de la Coral. Per això, volem mantenir el compromís actiu i una presència pròpia en la dinamització de l’Europa de les cultures.


ELS VALORS

A través de la música coral fomentem la solidaritat, la pau i la comprensió; es crea el sentit de la responsabilitat individual en funció d’una col·lectivitat i s’assoleix, molt sovint, uns nivells culturals i humans pràcticament inassolibles en altres circumstàncies.

ASSAJOS I CONCERTS

Atesa la complexitat de poder donar compte exacta de tots i cadascun dels dies d’assaig programats així com dels concerts als quals assisteix la Coral, ja sigui com a invitada o organitzadora, creiem oportú us dirigiu al web de l’entitat que procurem tenir sempre actualitzada i on, a més a més, i trobareu tot tipus d’informació.
Adreça:
Constitució, 17
Barri:
La Bordeta
Tipologia:
Cultura
Telèfon:
615973961
Correu electrònic:
info@coralsantmedir.cat
Web:
www.coralsantmedir.cat