Memòria anual 2016

Memòria anual 2016

A continuació s'adjunta la memòria anual de l'any 2016.

A l’Assemblea General Ordinària vam presentar el vídeo resum de l’any 2016 del Secretariat d’Entitats. Torna'l a veure!

AGENDA