Som plurilingües

Som plurilingües

Vinculat a l’Aprenem Compartint, enguany formem part d’una prova pilot de l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona que té l'objectiu d’impulsar el plurilingüisme a diferents municipis i que ha seleccionat el Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta com un ens arrelat al territori per participar-hi.

El coneixement del teixit associatiu dels barris i el treball en xarxa amb el conjunt d’agents educatius que implica el funcionament de l'Aprenem compartint (famílies, centres educatius, serveis socials, serveis educatius com CRP, EAP i LIC i AMPAS, entre altres), ha permès iniciar propostes que responguin a les necessitats detectades.

En aquest sentit, les activitats plantejades s’estan duent a terme amb l’objectiu de visibilitzar la realitat plurilingüe dels infants i les famílies dels nostres barris, promovent la riquesa de les llengües d'origen i fomentant l'aprenentatge del català com a llengua comuna. Afavorim el reconeixement del plurilingüisme com un element de riquesa social i cultural del territori, posant especial èmfasi en la visibilització de les llengües minoritzades.
Els projectes plurilingües s’estan duent a terme a través de quatre línies de treball:

"Aprenem. Famílies en xarxa" de la Casa Àsia als centres educatius
Enguany s’ha implementat el projecte “Aprenem. Famílies en xarxa" de la Casa Àsia a tres centres educatius, el qual consisteix en grups de conversa de català per a les famílies en què els infants fan de mestres dels seus familiars i altres persones adultes. Cada grup té una dinamitzadora responsable de l’activitat. Actualment, s’està duent a terme en els següents centres i horaris: escola Miquel Bleach (dijous de 17 a 18.30 h), escola Cavall Bernat (divendres de 16.30 a 18 h) i escola Francesc Macià (divendres de 16.30 a 18 h).

Vídeo sobre les llengües del territori
Emmarcat dins de les activitats de sensibilització i exposició, s'està elaborant un document audiovisual amb el suport dels centres educatius que mostri la realitat lingüística dels infants del territori i generi un debat sobre la construcció de la identitat lingüística i cultural. El vídeo recull testimonis d’infants i famílies vinculades a l’Aprenem compartint que expliquen la seva experiència i en el qual es recull informació sobre les diferents llengües que es parlen.

Contes plurilingües
L’impuls al plurilingüisme s’està duent a terme, també, a través de les trobades en família que es realitzen dins dels grups de reforç d’Aprenem compartint, on s’inclouen activitats en diverses llengües i s’ofereixen contes plurilingües a cada infant, materials cedits pel Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístics.

“Llengües d’aquí, d’allà i de més enllà” de la Taula Intercultural
Des de la Taula Intercultural i amb el suport dels agents educatius, s’està elaborant l’exposició “Llengües d’aquí, d’allà i de més enllà” que plasmarà la varietat lingüística del territori a través de proverbis en diferents llengües i en la qual es donarà a conèixer els llocs on es parlen, les famílies lingüístiques i l’alfabet de cadascun d’elles, així com el significat i el context de cadascun dels proverbis. L’exposició s’inaugurarà el dia 24 de febrer a la Lleialtat Santsenca amb motiu del Dia de la Llengua Materna.