SOM PLURILINGÜES

Vinculat a l’Aprenem Compartint, enguany formem part d’una prova pilot de l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona que té l’objectiu d’impulsar el plurilingüisme a diferents municipis i que ha seleccionat el Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta com un ens arrelat al territori per participar-hi.

El coneixement del teixit associatiu dels barris i el treball en xarxa amb el conjunt d’agents educatius que implica el funcionament de l’Aprenem compartint (famílies, centres educatius, serveis socials, serveis educatius com CRP, EAP i LIC i AFAS, entre altres), ha permès iniciar propostes que responguin a les necessitats detectades.

En aquest sentit, les activitats plantejades s’estan duent a terme amb l’objectiu de visibilitzar la realitat plurilingüe dels infants i les famílies dels nostres barris, promovent la riquesa de les llengües d’origen i fomentant l’aprenentatge del català com a llengua comuna. Afavorim el reconeixement del plurilingüisme com un element de riquesa social i cultural del territori, posant especial èmfasi en la visibilització de les llengües minoritzades.
Els projectes plurilingües s’estan duent a terme a través de quatre línies de treball:

“Aprenem. Famílies en xarxa” de la Casa Àsia als centres educatius
Enguany s’ha implementat el projecte “Aprenem. Famílies en xarxa” de la Casa Àsia a tres centres educatius, el qual consisteix en grups de conversa de català per a les famílies en què els infants fan de mestres dels seus familiars i altres persones adultes. Cada grup té una dinamitzadora responsable de l’activitat. Actualment, s’està duent a terme en els següents centres i horaris: escola Miquel Bleach (dijous de 17 a 18.30 h), escola Cavall Bernat (divendres de 16.30 a 18 h) i escola Francesc Macià (divendres de 16.30 a 18 h).

Vídeo sobre les llengües del territori
Emmarcat dins de les activitats de sensibilització i exposició, s’ha elaborat un document audiovisual amb el suport dels centres educatius que mostra la realitat lingüística dels infants del territori amb l’objectiu de generar un debat sobre la construcció de la identitat lingüística i cultural. El vídeo recull testimonis d’infants i famílies vinculades a l’Aprenem compartint que expliquen la seva experiència i en el qual es recull informació sobre les diferents llengües que es parlen.

Contes plurilingües
L’impuls al plurilingüisme s’està duent a terme, també, a través de les trobades en família que es realitzen dins dels grups de reforç d’Aprenem compartint, on s’inclouen activitats en diverses llengües i s’ofereixen contes plurilingües a cada infant, materials cedits pel Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics.

“Dites d’aquí, d’allà i de més enllà” de la Taula Intercultural
Des de la Taula Intercultural s’ha elaborat l’exposició “Dites d’aquí, d’allà i de més enllà”, que podeu acollir. Aquesta exposició plasma la varietat lingüística del territori a través de proverbis en diferents llengües i en la qual es dona a conèixer els llocs on es parlen, les famílies lingüístiques, l’alfabet de cadascun d’aquests proverbis, així com la traducció i el que signifiquen en el seu context. També s’han elaborat unes guies didàctiques pensades per als centres educatius de primària i de secundària amb l’objectiu de donar sentit a l’exposició i fomentar l’interès per la tradició cultural pròpia i per la de les cultures presents a les aules. Per a més informació clica aquí.