Renovació del Consell dels centres cívics Cotxeres-Casinet

3 maig, 2024

Els centres cívics de les Cotxeres de Sants i del Casinet d’Hostafrancs inicien el procés de renovació del Consell dels equipaments. Aquest consell està format per 6 representants de les persones usuàries dels centres cívics Cotxeres-Casinet:

 • 2 persones de tallers
 • 1 persona de gent gran (Cotxeres)
 • 3 persones d’entitats (de les comissions organitzadores d’activitats)

Composició del Consell dels Centres Cívics:

 • Regidoria del Districte Sants-Montjuïc
 • Presidència del Secretariat
 • Gerència del Secretariat i gerència del Districte
 • Direcció dels Serveis a les persones i al territori del Districte
 • 2 caps de projecte (un del Districte i un del Secretariat)
 • 1 representant de cadascun dels grups polítics amb representació al Consell Municipal del Districte Sants-Montjuïc
 • 1 representant de l’AV Centre Social de Sants i 1 representant de l’AV d’Hostafrancs
 • 6 representants de les persones usuàries dels centres cívics (2 de tallers, 1 de gent gran i 3 d’entitats usuàries)

Què representa formar part del Consell dels Centres Cívics?

 • Assistir a una convocatòria anual
 • Estar al corrent del funcionament general dels Centres Cívics
 • Participar i decidir en les deliberacions que es produeixin

El Consell dels Centres Cívics es renova cada quatre anys.

Elecció d’ENTITATS representants de comitès organitzadors d’activitats

Si la teva entitat està associada al Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta i forma part de qualssevol dels comitès organitzadors de les activitats que s’organitzen als centres cívics, podeu presentar-vos al procés electoral de renovació dels membres del Consell dels centres cívics.

Presentació de candidatures: a través d’aquest formulari. Termini 9 de juny del 2024

Posteriorment, les entitats associades al Secretariat rebran la informació de les candidatures presentades i es podrà votar el 2 de juliol al finalitzar l’assemblea del Secretariat.

Qui hi podrà votar? Podrà votar un representant per a cada entitat associada al Secretariat que acrediti la seva condició de membre per qualsevol procediment.

Elecció de persones representants dels TALLERS

Si has fet un taller de la programació de Cotxeres-Casinet durant el 2023 o 2024, pots presentar-te al procés electoral de renovació dels membres del Consell dels centres cívics.

Presentació de candidatures: a través d’aquest formulari. Termini 9 de juny del 2024

Entre totes les candidatures validades es procedirà a un sorteig públic el 10 de juny a les 18 h a les Cotxeres de Sants.